Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

IEC har ett av sina årliga möten i Nanyang (Kina)

IEC har ett av sina årliga möten i Nanyang (Kina)

Aktuella ämnen som behandlas  är bl.a

  • Ny version av 60079-10-1 Klassning av explosionsfarliga områden med gasatmosfär är under utarbetande.

Vi kommer att diskutera de ändringsförslag som kommit på arbetsgruppens förslag.

  • Ny version av 60079-14 Elinstallationer i explosionsfarliga områden.

Vi kommer att diskutera de ändringsförslag som kommit på arbetsgruppens förslag.